Välkommen att samtala med oss i grupp!

Vi bär alla på en längtan efter välbefinnande och balans. I detta forum erbjuder vi verktyg, stöd och hjälp på vägen.
I en liten samtalsgrupp tillsammans med människor som delar dina behov och din längtan, får du möjligheten att uppleva samhörighet, empati och förståelse, stöd, värme, gemenskap och närhet.

Gruppen strävar efter ett accepterande, icke-värderande och utforskande förhållningssätt. 
En hållande trygg plats med uttrymme för alla typer av tankar och känslor att få finnas.

När man får möjlighet att “bara” vara människa i ett sammanhang med andra, utan krav på prestation upprättas människovärdet och självkänslan stärks. Detta öppnar upp för ökad insikt om vem du egentligen är och vill vara samt ger nya perspektiv på livet, vilket skapar möjligheter för nya vägval.

 

Vi är samtalsterapeuter inom den holistiska terapiformen psykosyntes, som ser till helheten (kropp och själ hänger ihop) och fokuserar på det friska i varje unik individ och dess potential.
Nya dag- och kvällsgrupper startar löpande. Hör av dig om du är intresserad!

Plats: Riddargatan 36, Stockholm

Detta är en sluten samtalsgrupp, där deltagarna (begränsat antal) är samma samtliga tillfällen.
Anmäl dig eller fråga oss gärna något:
carolina@carolinassamtalsterapi.se