PRIVATKURS I Personlig utveckling

Personlig utveckling handlar om att skaffa sig kunskap om sig själv, sin kraft och sin potential. Det handlar om att se sina mönster och att bli medveten om varför och vad man triggas av, dvs. vad som gör att du blir irriterad, känner dig sviken, blir arg eller glad.  Personlig utveckling kan exempelvis handla om att kunna identifiera vad som är viktigt för just dig, att ha kontakt med din vilja, att lära dig ta eget ansvar, så att du får dina behov tillgodosedda och mår bra.
Att ha makten i ditt liv och leva din fulla potential.
 
Jag brukar förklara samtalsterapi med psykosyntes som grund ungefär som att ta en privatkurs i personlig utveckling, där du får möjligheten att på djupet utforska dig själv, dina tankar, dina känslor, vad som fungerar i livet och vad som känns svårt, med en neutral part utanför familjen och vänskapskretsen. I mitt samtalsrum är det Du som har hela mitt fokus. Du blir bemött med empati och närvaro, utan bedömningar eller värderingar, utan goda råd eller pekpinnar.

psykosyntes - terapi inom det holistiska  

En praktisk psykologi med själ och vilja; ett förhållningsätt till livet
Inom psykosyntes ses människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur hon mår, både psykiskt och fysiskt.
Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i dr Roberto Assagiolis psykosyntes.

Psykosyntes är alltså en ”holistisk” terapiform som vänder sig till Hela människan,
utgår från det positiva i människan och ser psykiska ”problem” snarare som en högst sund reaktion på en osund situation.  En central tanke är att vi är mer än våra sår och begränsningar, och att det finns anledningar till varför det 
blev som det blev. Att våra försvarsstrategier och annat oftast både har hjälpt - och stjälpt oss genom livet. Det är sällan svart eller vitt, men det gäller att helt enkelt börja bli lite medveten om våra strategier, delar / aspekter av oss osv, helt enkelt därför att allt som vi är omedvetna om - styr oss. Medan allt som vi börjat bli lite medvetna om - kan vi själva styra över - och ta makten över vårt eget liv. 

Jag som psykosyntesterapeut ”gräver” inte i en människas historia, för grävandet skull, men ibland finns rötterna till beteenden hos den vuxne individen i hennes barndom, och då kan det vara bra att förstå sammanhang för att kunna läka och bli hel.
Som psykosyntesterapeut utgår jag ifrån att du som unik individ innerst inne vet bäst själv vad som är lösningen på dina problem - men ibland kan behöva en annan människas stöd för att hitta dina egna svar inom dig.

Psykosyntesen är en modern, humanistisk psykologi som tar fasta på det friska i varje människa och ser möjligheterna i våra personliga svårigheter. Den menar att i varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad.

Läs mer om psykosyntesterapi här 

 

"När ingenting är säkert, är allting möjligt!" 

Redo för förändring?
Välkommen att boka en tid!

carolina@carolinassamtalsterapi.se