Samtalsterapi

Hos mig, i mitt samtalsrum, strävar jag efter att det ska vara tryggt och kravlöst, bortom prestation och måsten. En plats för reflektion, bekräftelse och empati.

Viktiga kärnvärden för mig är att du som klient blir mött med empati, närvaro och respekt, en icke-dömande och prestigelös attityd, värme och tillit till den egna unika individen och din potential. 
Att känna sig trygg med sin terapeut och att ha en vilja att göra denna resa, är en viktig plattform för att terapin ska upplevas som givande.
I början av en terapi ses vi oftast varje eller varannan vecka. På sikt kan tiden emellan bli längre. Tidsperioden kan vara allt från tio tillfällen till flera år.                                                                                                                                                 

Exempel på utmaningar som många av oss kan känna igen oss i:
– Jag känner mig ensam och har svårt med närhet till andra människor.
– Jag känner mig trött och energilös.
– Jag skjuter ofta upp saker som känns jobbiga.
– Jag känner att jag tappat bort mig själv.
– Jag har svårt att ta ett beslut utan att stämma av med andra.               
– Jag lever ett liv som andra tycker jag ska leva.
– Jag är ofta irriterad.
– Jag har allt jag strävat efter, men jag är ändå inte lycklig.                                                                                    
 – Jag är annorlunda och känner att jag inte passar in
– Jag undviker konflikter då jag inte riktigt vet hur jag ska hantera dem.
– Jag mår dåligt men jag förstår inte varför.
– Jag har tappat min drivkraft och inspiration för nya saker.
  
Som metod använder jag mig av psykosyntesens holistiska och lösningsfokuserade förhållningssätt som vänder sig till Hela människan.
Det centrala inom psykosyntesen är att alla människor är mer än sina upplevelser, hur smärtsamma de än är eller har varit. Istället för att se våra personliga svårigheter som enbart problematiska och begränsande, utforskas under terapins gång gemensamt möjligheten till en kreativ användning av smärta och kris. Det innebär att jag som terapeut, tillsammans med dig som klient arbetar med att identifiera, utforska och förstå upplevda begränsningar, rädslor och svårigheter. Syftet är alltid att öka medvetenheten hos klienten. Med ökad medvetenhet om vilka vi innerst inne är, kan vi också bli friare att agera mer medvetet, istället för att impulsivt re-agera på det som händer oss. 
I den terapeutiska processen hålls även ett fokus på de positiva och kreativa delarna hos klienten, samt på din inneboende potential.                                              

 


COACHING

Många av oss drömmer om att våga göra små eller stora förändringar i livet, men samtidigt kan det kännas skrämmande. Genom samtalscoaching kan du få hjälp med att strukturera tankar, känslor och idéer för att uppnå målen i ditt liv.
Coaching inriktar sig alltså oftast på en specifik målsättning eller ett visst problem. Du kanske önskar prestera bättre på jobbet, ha mer energi, förändra ett visst beteende eller nå ett efterlängtat mål? Såsom exempelvis att flytta, skriva en bok, byta jobb eller liknande.
 
Coaching fokuserar på nutiden och framtiden, snabbar på din utveckling och kan leda till effektivare val. Som din coach är mitt uppdrag att stötta, sporra, inspirera och utmana dig att hitta dina lösningar så att du kan nå dina mål.
Under processen ställer jag öppna frågor där vi tillsammans ”utforskar”, där du är den som har svaren inom dig – jag hjälper bara till med nycklarna för att låsa upp portarna till ditt inre. Jag ger alltså inte några råd, utan hjälper dig att själv hitta svaren inom dig, genom exempelvis gestalttekniker, stolsarbete, guidade meditationer och genom att ställa öppna frågor, för att du själv så småningom ska kunna bli din egen coach.
Tillsammans tar vi reda på vad du behöver för att kunna uppnå dina mål. Vi planerar och bryter ner målen i mindre delmål och tar ett steg i taget.
I coaching sätts tydliga mål och tidsramar för att nå resultat. Vi bör ses cirka 5 gånger, och hemuppgifter förekommer mellan gångerna.Carolina Ståhlsten
Diplomerad Samtalsterapeut, 
Diplomerad Par- och Relationsterapeut 
Diplomerad Samtalscoach
Diplomerad Mindfulnessinstruktör