Välj det liv du vill leva

Samtalsterapi kan hjälpa dig att skapa inre trygghet och frihet, och du får större möjligheter att välja det liv du vill leva. Du märker troligen också hur du får lättare att hantera och vara i dina relationer.

Samtal för kvinnor

Hos mig, i mitt samtalsrum, strävar jag efter att det ska vara tryggt och kravlöst, bortom prestation och måsten. En plats för reflektion, empatiskt lyssnande och stillhet.

Sorg

Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Par- & relationsterapi

Par- och relationsterapi används inte bara för arbete med kärleksrelationer, utan även vid problem i relation till familjemedlem (förälder, syskon, barn), vän eller kollega.

Överanpassning, medberoende

Har du en tendens att överanpassa dig och sätta andras behov och känslor före dina egna? Har du mönster av låg självkänsla? Har du svårt att sätta gränser och säga nej?

Skaffa kunskap om dig själv

Känn din kraft och vilja

Ta makten över ditt liv

Lev din fulla potential

Börja leva ditt liv på det sätt du önskar

Personlig utveckling handlar om att skaffa sig kunskap om sig själv och sin vilja, upptäcka sin kraft och sin potential för att leva det liv man helst vill leva.

Vi arbetar med att hitta den innersta viljan. Det liv du drömmer om men inte lyckats föreställa dig att det skulle kunna vara möjligt. Alltför många lever sina liv utifrån upplevda förväntningar och krav från sin omgivning, inte utifrån sin egen innersta vilja.

Jag hjälper dig att ta makten i ditt liv så du kan leva ditt drömliv med din fulla potential.

Ett mysigt rum med en fåtölj och tända ljus.