Vad jag erbjuder

två kvinnor kramas vid vattnet
en kvinna går i terapi

Samtalsterapi för kvinnor

Hos mig, i mitt samtalsrum, strävar jag efter att det ska vara tryggt och kravlöst, bortom prestation och måsten. En plats för reflektion, bekräftelse och empati.

Viktiga kärnvärden för mig är att du som klient blir mött med empati, närvaro och respekt, en icke-dömande och prestigelös attityd, värme och tillit till den egna unika individen och din potential.

Exempel på utmaningar som många av oss kan känna igen oss i:

 • Jag känner mig ensam och har svårt med närhet till andra människor.
 • Jag känner mig trött och energilös.
 • Jag skjuter ofta upp saker som känns jobbiga.
 • Jag känner att jag tappat bort mig själv.
 • Jag har svårt att ta ett beslut utan att stämma av med andra.
 • Jag lever ett liv som andra tycker jag ska leva.
 • Jag är ofta irriterad.
 • Jag har allt jag strävat efter, men jag är ändå inte lycklig.
 • Jag är annorlunda och känner att jag inte passar in
 • Jag undviker konflikter då jag inte riktigt vet hur jag ska hantera dem.
 • Jag mår dåligt men jag förstår inte varför.
 • Jag har tappat min drivkraft och inspiration för nya saker.
ett par i ett mönster

Överanpassning

Har du en tendens att över-anpassa dig och sätta andras behov och känslor före dina egna? Har du mönster av låg självkänsla? Har du svårt att sätta gränser och säga nej? Har du svårt att veta vad du själv känner och tycker? Smälter du lätt ihop med andra i relationer? Har du svårt för att uttrycka dina åsikter? Är du konflikträdd? Perfektionist? Överanpassar du dig lätt i relationer och i situationer?

De flesta av oss prickar in på några av dessa punkter, men om det är så att du bockar av väldigt många av dem så kanske det är dags att fundera över hur detta påverkar din livskvalitet, hur det är ställt med dina nuvarande relationer och din roll i dem. Finns det saker som behöver förändras för att du ska kunna blomma och må bra? För att kunna Leva Ditt liv.

Många sammankopplar ordet medberoende med att det måste finnas ett beroende med i bilden men oftast är det faktiskt inte så. Överanpassning är egentligen ett bättre ord än medberoende. Det handlar om ett beteende, ett livsmönster, som troligen skapades tidigt i barndomen och var ett sätt att anpassa sig, få bekräftelse, undvika konflikter eller känna sig älskad. Det var en överlevnadsstrategi som var nödvändig då (men vars ”tjänande-period” kanske börjar vara över).

Det behöver alltså inte ha funnits något missbruk med i bilden alls. Många gånger har det funnits något fenomen (exempelvis ett syskon som tog väldigt mycket plats eller en känslomässigt omogen förälder) som gjort att man börjat känna av- och känna in och trippa på tå som på äggskal. Man anpassar sig och vill vara andra till lags, man sätter andras behov före sina egna. Man anpassar sin kommunikation efter andra. Det man säger är inte det man egentligen menar, och det man egentligen menar vågar man inte utttrycka. Relationen till andra blir viktigare än det egna livet.

Man kör över sina egna behov och har till slut inte längre kontakt med de egna behoven och den egna innersta viljan. Många kommer till mig och söker hjälp med frågor som ”Vem är jag egentligen, vad vill jag egentligen?

samtalsgrupp

Kurs och samtalsgrupp

Kurs om överanpassning, medberoende.

Samtalsserie i mindre sluten grupp, max 6 deltagare

Erbjuder nu en kurs med 11 tillfällen i grupp kring temat överanpassning (även kallat medberoende).

Startar upp en mindre lunchgrupp och en kvällsgrupp. Båda grupperna kommer vara slutna, vilket betyder att inga nya kan hoppa in under pågående kurs utan det är samma personer som kommer vara med från kursens början till slut.

Vi arbetar utifrån metoden ”Res Dej” utvecklad av Madeleine Swartz, som också skrivit boken med samma namn.

Hur?

Du förbereder dig genom att titta på den digitala kursen "Res Dej", läsa boken och börja arbeta med materialet.

Vi träffas sedan i en mindre sluten grupp för att gå igenom materialet tillsammans. Max 6 deltagare.

Självklart går jag regelbundet i handledning hos Madeleine Swartz som utvecklat metoden.

två händer möts

Par- & relationsterapi

Par- och relationsterapi används inte bara för arbete med kärleksrelationer, utan även vid problem i relation till familjemedlem (förälder, syskon, barn), vän eller kollega.

I parterapin samarbetar jag ihop med en kollega. Ni kommer alltså träffa oss båda vid samtliga tillfällen.

I parsamtal träffas vi under 90 minuter varje gång och det är vanligt att ses mellan 1-5 gånger.

Vanliga teman i parterapi:

 • Hjälp med att hantera konflikter (barn, ekonomi, sex, hushållssysslor mm.)
 • Kommunikationen fungerar inte
 • Finns det överhuvudtaget några förutsättningar för en relation?
 • Sexlivet har avstannat
 • Vi/den ena av oss funderar på skilsmässa och vill få hjälp med en bra separation och god fortsatt relation
 • Otrohet
 • Svartsjuka
 • Beroende/ medberoende
 • Barnen flyttat hemifrån och vi vill hitta ny spänning i relationen
 • Vill utveckla vår relation och ta den till en ny nivå
 • Lever i en familj med bonusbarn och behöver hitta gemensamma former samt bra sätt att kommunicera med våra ex-partners
hög med stenar på en brygga

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och ett verkningsfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar.

Mindfulness har med sina österländska rötter integrerats med nutida västerländsk medicinsk kunskap. Omfattande forskning visar på goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar (Mindfulness-Based Stress Reduction) och mot återfall i depression.

Coaching inom terapi

Coaching

Coachning skiljer sig en aning mot terapi då vi i coachningen jobbar utifrån nuläge mot ett konkret mål/ önskat läge.

Vi utforskar dina förutsättningar, kontakten med den egna viljan, självbilden och de kvaliteter som eventuellt behöver utvecklas eller förstärkas för att nå målet. Målet kan handla om vadsomhelst, alltifrån arbete och ledarskap till relationer och fritid, hobbys etc.